CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trí Việt Phát luôn luôn cẩn trọng về việc lưu trữ thông tin khách hàng. Sau đây, là chính sách bảo mật mà chúng tôi lập ra để đảm bảo trách nhiệm như thế nào với khách hàng.

Khi bạn chấp nhận sử dụng sản phẩm tại TVP Foods, đồng nghĩa với việc khách hàng đã chấp thuận các điều khoản trong chính sách bảo mật mà chúng tôi cung cấp

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến cá nhân truy cập hoặc giao dịch trên website lamngocfood.com thuộc quyền sở hữu của công ty 
 • Chính sách bảo mật được Trí Việt Phát đưa ra nhằm mô tả về cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Quý khách hàng truy cập, giao dịch trên Trí Việt Phát Foods.

Quy định cụ thể

Về thu thập thông tin khách hàng

 • Quý khách hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại TVP Foods thì khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và đăng ký tài khoản.
 • Đảm bảo những thông tin Quý khách hàng cung cấp tại website là đầy đủ và chính xác. Trí Việt Phát không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc là những thông tin giả mạo.

Về lưu trữ và bảo mật thông tin riêng của khách hàng

 • Thông tin Quý khách hàng cung cấp tại website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống tại Trí Việt Phát.
 • Riêng các thông tin liên quan đến thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối, không cho phép bên thứ ba nào theo dõi hoặc thu thập thông tin.

Về việc sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp

 • Cung cấp các combo tiện ích cho khách hàng dựa trên thói quen và nhu cầu của Quý khách hàng.
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin về dịch vụ hay các chương trình khuyến mãi.
 • Ngăn chặn các hoạt động giả mạo nhận dạng khách hàng tại Trí Việt Phát.
 • Hỗ trợ liên lạc, giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc liên kết tài khoản với các website khác

 • Quý khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập tại website Trí Việt Phát trên các website khác.
 • Trí Việt Phát sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào website Trí Việt Phát từ các website không phải website chính thức.

Về việc chia sẻ các thông tin liên quan đến khách hàng

 • Trí Việt Phát tuyệt đối không cung cấp thông tin khách hàng nào trừ trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp. Hoặc khi cung cấp thông tin giao nhận cần thiết của khách hàng cho các đơn vị vận chuyển.
 • Ngoài các trường hợp trên, Trí Việt Phát sẽ thông báo đến Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ 3 trong trường hợp khi được sự đồng ý của khách.
 • Trí Việt Phát có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin chung của khách hàng (độ tuổi, khu vực địa lý). Thực hiện các bảng khảo sát liên quan đến dịch vụ, sản phẩm mà Trí Việt Phát cung cấp.

Chính sách bảo mật mà Trí Việt Phát tạo ra nhằm giúp khách hàng đảm bảo được quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng trực tiếp tại website của chúng tôi.